Nurkowanie w replice hełmu konstrukcji prof. Romana Wojtusiaka z 1935 r.


Zdjęcia - Anna Niwczyk, z archiwum Anny Niwczyk