Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni


KRAJOWY OŚRODEK MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ W GDYNI


Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej (KOMH) powinien zobaczyć (oczywiście tylko jako turysta, a nie jako pacjent) każdy płetwonurek czy nurek. Ośrodek ten jest miejscem dość strategicznym dla osób zajmujących się nurkowaniem. To właśnie do KOMH przewożone są osoby po wypadkach nurkowych, aby dalej przeprowadzić leczenie w tzw. komorze hiperbarycznej.


Do czego dokładnie służą komory hiperbaryczne i co to jest terapia HBO? Terapia HBO (Hyperbaric Oxygen - tlen hiperbaryczny) to inaczej tlenoterapia hiperbaryczna, która polega na podawaniu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem otoczenia. Odbywa się to w szczelnym i specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu czyli w komorach hiperbarycznych. Tlen hiperbaryczny to tlen o podwyższonym ciśnieniu. Oznacza to, że w takim powietrzu jest prawie lub dokładnie 100% tlenu (powietrze atmosferyczne zawiera 21% tlenu i 78% azotu). Natomiast ciśnienie wydychanego tlenu (HBO) przekracza ciśnienie atmosferyczne 1,5 razy lub nawet 3 razy. W ten sposób w trakcie HBO można dostarczyć piętnaście razy więcej tlenu niż w trakcie leczenia bez zastosowania komory hiperbarycznej. Dodatkowy tlen przedostaje się przez płuca do krążenia następnie jest rozpuszczany w osoczu i jest transportowany do wszystkich tkanek. Taka terapia przyspiesza gojenie się i naprawę tkanek.


Leczenie HBO jest stosowane podczas wystąpienia u osoby nurkującej choroby dekompresyjnej (DSC - Decompression Sickness). Choroba ta ma miejsce, gdy pęcherzyki azotu tworzą się w tkankach w wyniku oddychania sprężonym powietrzem i przy zbyt szybkiej dekompresji (spadku cieśnienia) azot nie rozpuścił się, a czas jego wydalenia drogami oddechowymi był za krótki. Leczenie HBO powoduje, że ciśnienie jakie jest wywierane na organizm zmniejsza pęcherzyki. Podawanie czystego tlenu wpływa na zmniejszenie pęcherzyków powietrza poprzez wypychanie z nich azotu. Po wypadku nurkowym chory jak najszybciej powinien zostać przetransportowany do KOMH.


Ośrodek zajmuje się również dydaktyką z dziedziny medycyny hiperbarycznej i patofizjologii nurkowania. W szkoleniach mogą brać udział nie tylko lekarze czy studenci medycyny, ale także osoby zajmujące się nurkowaniem. W programie szkolenia są kursy z zakresu: patofizjologii nurkowania, pierwszej pomocy medycznej i pierwszej pomocy tlenowej.


KOMH znajduje się na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.


Tekst i zdjęcia - Anna Niwczyk