Na wspólnej fali


NA WSPÓLNEJ FALINa pokładzie statku hydrograficznego S/V „Zodiak” doszło do aktu przemocy o charakterze terrorystycznym. Uzbrojeni przestępcy należący do międzynarodowej grupy handlującej bronią przejęli kontrolę nad jednostką i wzięli 12 zakładników, którymi stają się członkowie załogi. Po opanowaniu statku należącego do Urzędu Morskiego w Gdyni rzucili kotwicę kilkaset metrów od sopockiej plaży. Napastnicy przekazali żądania i oczekują od Rządu RP na ich spełnienie. Negocjacje nie przynoszą jednak efektów. Zostaje wydana decyzja o siłowym rozwiązaniu sytuacji. Dochodzi do szturmu...


W ten sposób rozpoczyna się pokaz pod hasłem „Na wspólnej fali”, który miał miejsce w dniu 21 maja w godzinach popołudniowych niedaleko sopockiego mola. Obejmował on współdziałanie służb ratowniczych oraz jednostek antyterrorystycznych na wypadek wystąpienia aktu przemocy o charakterze terrorystycznym na pokładzie statku. Pokaz ten został zorganizowany w ramach konferencji „Wolność i bezpieczeństwo. W kręgu pięciu żywiołów.” dotyczącej sytuacji zagrażających człowiekowi w obrębie pięciu elementów jakie stanowią: woda, ziemia, ogień, powietrze i cyberprzestrzeń.


Pokaz składał się z dwóch etapów: antyterrorystycznego obejmującego siłowe rozwiązanie sytuacji zakładniczej oraz ratowniczego mającego na celu udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym. W ramach „Na wspólnej fali” zrealizowano sześć epizodów.


Pierwszy z epizodów zakładał odbicie zakładników z rąk przestępców. Statek hydrograficzny S/V Zodiak zdołał przesłać wiadomość alarmową o akcie przemocy do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego (MRCK) w Gdyni. Następnie MRCK powiadomiło o zaistniałej sytuacji Morski Oddział Straży Granicznej. W tym celu do akcji skierowano jednostkę Straży Granicznej typu SAR-1500 „Strażnik 3” (o numerze burtowym SG-213) oraz dwie motorowe łodzie hybrydowe RIB, na pokładzie których znajdowali się funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD MOSG), Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) z Gdańska oraz komandosi z wojskowej jednostki specjalnej. Abordaż na statek nastąpił również z powietrza. W wyznaczony region skierowano śmigłowiec Straży Granicznej PZL W-3AM „Anakonda”, z pokładu którego metodą „szybkiej liny” funkcjonariusze WZD MOSG przedostali się na S/V „Zodiak”. Następnie szturmani obezwładniają przestępców, uwalniają zakładników oraz zabezpieczają jednostkę. Dowódcą operacji uwalniania zakładników był naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, któremu podlegali uczestnicy oraz jednostki biorące udział w ramach działań w Sopocie.


Drugi epizod jaki zaplanowano podczas pokazów to akcja gaszenia pożaru na statku hydrograficznym. Po udanej operacji uwolnienia zakładników na pokładzie jednostki wybucha pożar. Do akcji jego gaszenia wkraczają członkowie załogi S/V Zodiak oraz jednostka typu SAR-1500.


Kolejny epizod zakładał przeprowadzenie ewakuacji załogi w bezpieczne miejsce. MRCK otrzymuje informację, że na pokładzie statku znajdują się osoby ranne. W tym celu informuje gdyńską Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) z Gdyni oraz Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego (WOPR) w Sopocie. Do realizacji tego etapu pokazu wysłano jednostkę ratowniczą „Wiatr” również typu SAR-1500, lecz należącą do gdyńskiego SARu oraz mniejsze łodzie motorowe działające w ramach Zintegrowanego Systemu Ratowniczego WOPR. W wyniku ataku ze strony przestępców kilku członków 12 osobowej załogi odniosło poważne obrażenia. CKRW wysłał informacje do sopockiego WOPRu oraz do Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Sopocie o zaistniałym zdarzeniu i konieczności wysłania jednostek ratowniczych na plażę. Niedaleko sopockiego molo ustawiono namiot pełniący funkcję punktu medycznego, do którego w późniejszym czasie będą przetransportowane osoby ranne. Cała akcja przewożenia osób z S/V Zodiak do brzegu odbywa się pod eskortą funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG.


Ponieważ wśród członków załogi znajduje się osoba ciężko ranna do przetransportowania jej do szpitala zostaje wysłany śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej RP W-3RM „Anakonda” z 28. Puckiej Eskadry Lotniczej znajdującej się w Gdyni na Babich Dołach. Warto podkreślić, iż załogi śmigłowców ratowniczych z gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej mają bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu zadań poszukiwawczo-ratowniczych nad wodą i lądem, które prowadzą w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych nie tylko za dnia, ale również w porze nocnej.


Piąty epizod niniejszego pokazu przewidywał przeniesienie osób poszkodowanych z łodzi motorowych należących do sopockiego WOPRu oraz jednostki SAR-1500 z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na brzeg. Cała ta operacja odbywa się pod eskortą funkcjonariuszy WZD MOSG. W punkcie medycznym znajdującym się na plaży udzielana zostaje pierwsza pomoc, a osoby ranne zostaną przetransportowane karetkami do trójmiejskich ośrodków medycznych. Następnie śmigłowiec Straży Granicznej PZL W-3AM „Anakonda” podejmie funkcjonariuszy WZD MOSG z sopockiej plaży za pomocą tzw. „winogrona” bez konieczności lądowania na brzegu i zabiera ich do miejsca bazowania znajdującego się w Gdańsku.


Ostatnim elementem jaki przewidziano było zaprezentowanie technik ratowniczych. W tym celu przedstawiono podejmowanie osoby przebywającej w wodzie przez sopockich ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego przy zastosowaniu specjalistycznego skutera ratowniczego z platformą.


Pokazy zrealizowane w ramach „Na wspólnej fali” zgromadziły wielu uczestników oraz jednostek i stały się dobrą okazją do współpracy między takimi instytucjami jak: Morski Oddział Straży Granicznej, Komenda Wojewódzka Policji z Gdańska, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego z Sopotu, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Gdyni, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Sopotu, Urzędu Morskiego z Gdyni oraz Marynarki Wojennej RP.


Głównym zadaniem sopockich pokazów było zgranie oraz koordynacja działań różnych typów jednostek ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia życia na obszarach morskich, sprawdzenie procedur powiadamiania w sytuacji kryzysowej oraz przetestowanie procedur łączności w niebezpieczeństwie. Kolejnym elementem była koordynacja morskich działań specjalnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Granicznej, a także przećwiczenie procedur ewakuacji rannych z zagrożonej jednostki i akcja gaszenia pożaru. Ostatni etap obejmował sprawdzenie procedur ewakuacji medycznej oraz udzielania pomocy przedmedycznej osobom rannym. Pokazy te miały również charakter edukacyjny obejmujący zakres prawidłowych zachowań w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.


W trakcie konferencji oraz sopockich pokazów skoncentrowano się na zarządzaniu kryzysowym oraz wymianie informacji pomiędzy służbami ratowniczymi, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa oraz innymi podmiotami w sytuacji zagrożenia życia.


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Arsenał" nr. 6/2009


Tekst - Anna Niwczyk