Terroryści w Trójmieście


TERRORYŚCI W TRÓJMIEŚCIEGrupa uzbrojonych mężczyzn przetrzymuje zakładników w autobusie na terminalu promowym w Gdańsku. Na miejscu zdarzenia pojawiają się policyjni antyterroryści oraz jednostki Straży Granicznej. Sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa, napastnicy grożą zabiciem zakładników jeżeli ich żądania nie zostaną spełnione. Zostaje podjęta decyzja o siłowym rozwiązaniu sytuacji zakładniczej. Słychać wybuch. Niedaleko autobusu pojawia się śmigłowiec Straży Granicznej ze snajperem na pokładzie. W pobliże autobusu szybko podjeżdżają samochody, z których do akcji wkraczają funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Gdańska i Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Rozpoczyna się szturm...


Powyższa sytuacja to tylko element jednego ze scenariuszy realizowanego w ramach ćwiczeń antyterrorystycznych pod hasłem Zwiastun Burzy, które miały miejsce w dniach 22-24 kwietnia na terenie Gdańska i Gdyni. Celem trójmiejskich ćwiczeń jest odpowiednie przygotowanie instytucji i służb pod kątem zwalczania ataków terrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej takiej jak budynki użyteczności publicznej, środki transportu publicznego czy węzły komunikacyjne. Dlatego w programie przewidziano dwa ćwiczenia, które odbyły się właśnie na obiektach infrastruktury krytycznej.


Pierwsze z nich miało miejsce w dniu 23 kwietnia w godzinach przedpołudniowych na terenie Bazy Promowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (PŻB) w Gdańsku-Nowym Porcie, gdzie przeprowadzono akcję odbicia dwudziestu zakładników z porwanego przez terrorystów autobusu. Około godziny 10:30 na teren Bazy Promowej PŻB trzech uzbrojonych mężczyzn przedostaje się na plac PŻB, a następnie kierują się w stronę autokaru. Grupa turystów udających się na prom do Nynäshamn do Szwecji staje się zakładnikami.


Po pewnym czasie zostaje zaalarmowany Oficer Obiektu Portowego, który informuje o zaistniałej sytuacji Oficera Bezpieczeństwa Portu Gdańsk i Kierownika Zmiany Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. W wyniku tego zdarzenia około godziny 11:30 w regionie PŻB pojawia się Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna oraz służby Ratownictwa Medycznego. Pracownicy Bazy Promowej oraz pasażerowie oczekujący na rejs zostali ewakuowani, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zabezpieczyły teren wokół Bazy Promowej PŻB. Dodatkowo w kanale portowym pojawiły się jednostki pływające z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, które stanowiły ochronę od strony wodnej.


W międzyczasie terroryści przedstawili swoje żądania. Domagali się wycofania polskich wojsk z Afganistanu. Jednocześnie zagrozili, że jakakolwiek próba odbicia zakładników zakończy się detonacją ładunków wybuchowych, które zostały rozmieszczone w autokarze. Jak się okazało napastnikami są przestępcy powiązani z ugrupowaniem terrorystycznym Alfa, którzy dzień wcześniej zbiegli z zakładu karnego w Gdańsku.


W południe Oficer Bezpieczeństwa Portu Gdańsk przekazał informację do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, który o sytuacji panującej w Bazie Promowej PŻB poinformował Ministra Infrastruktury. Minister podjął decyzję o wprowadzeniu 3 poziomu ochrony dla gdańskiego portu. Powołano Wojewódzki Zespół Reagowania Kryzysowego oraz Sztab Kryzysowy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Rozpoczęły się negocjacje z terrorystami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnicy dysponują bronią białą i sprzętem przypominającym broń palną. Nadal nie wiadomo czy są w posiadaniu materiałów wybuchowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyduje o możliwości rozwiązania sytuacji zakładniczej w sposób siłowy.


Po wstępnym przeanalizowaniu sytuacji na dowodzącego zespolonymi siłami Policji i Straży Granicznej wyznaczono Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG. Dowódca szturmu przystąpił do organizacji sił i środków potrzebnych do realizacji zadania. Zadecydowano, że jednostką która ma dokonać odbicia zakładników jest Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD MOSG), natomiast wsparcia działań podczas tej akcji udzielać będą funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) z Gdańska.


Rozpoczęto szturm. Na plac Bazy Promowej PŻB koło autokaru podjeżdża samochód-więźniarka oraz samochody Straży Granicznej. Po chwili funkcjonariusze WZD MOSG wraz z funkcjonariuszami SPAP Gdańsk dostają się do środka autobusu i obezwładniają napastników. Policyjni szturmani wyprowadzają przestępców i zakładników, których rolę pełnili studenci Akademii Marynarki Wojennej. W tym samym czasie funkcjonariusze WZD MOSG nadal zabezpieczają działania. Na plac wjeżdża autobus, który przetransportuje zakładników w bezpieczne miejsce, gdzie nastąpi identyfikacja danych osobowych oraz ustalenie celu pobytu na terenie Bazy Promowej PŻB. Akcję uwalniania zakładników z zajętego przez terrorystów autokaru wspierał z powietrza śmigłowiec Straży Granicznej PZL W-3 AM ANAKONDA, na pokładzie którego znajdował się snajper ze SPAP Gdańsk. Od strony morskiej sytuację zabezpieczały jednostki pływające Straży Granicznej w tym RIB należący do WZD MOSG.


Podczas szturmu wykryto podejrzaną paczkę. Natychmiast do akcji wysłano pirotechników z Grupy Bezpieczeństwa Lotów z Placówki SG z lotniska w Gdańsku-Rębiechowie oraz pirotechników ze SPAP Gdańsk. Neutralizacji ładunku wybuchowego dokonano za pomocą armatki wodnej. Zaznaczyć trzeba, iż w przypadku rzeczywistego działania obiekt niebezpieczny zostałby przewieziony w miejsce oddalone od aglomeracji miejskich i dopiero tam zdetonowany. Kolejnym krokiem jest przeszukanie autokaru oraz terenu Bazy Promowej PŻB przez psy Straży Granicznej pod kątem sprawdzenia pirotechnicznego. Ostatnim etapem było zabezpieczenie materiałów procesowych przez techników kryminalistyki. Wojewoda Pomorski otrzymuje wiadomości od Komendanta MOSG o pomyślnym rozwiązaniu sytuacji zakładniczej oraz neutralizacji ładunku wybuchowego. Następnie Wojewoda informuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zakończeniu działań.


Kolejnym punktem programu był pokaz statyczny na placu manewrowym Bazy Promowej PŻB. Można było zapoznać się ze sprzętem używanym przez MOSG, Państwową Straż Pożarną czy Ratownictwo Medyczne. Zaprezentowano m.in. cztery jednostki pływające Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, a także broń i sprzęt specjalistyczny używany przez Wydział Zabezpieczenia Działań MOSG.


Drugie ćwiczenie zrealizowano tego samego dnia, lecz w godzinach popołudniowych na terenie bocznicy kolejowej w Gdyni-Cisowej. W tym przypadku scenariusz obejmował przeprowadzenie dużej akcji ratowniczej, która jest skutkiem ataku terrorystycznego z użyciem ładunków wybuchowych zdetonowanych w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) Trójmiasto.


Scenariusz przewidywał, iż w jednym z wagonów SKM doszło do eksplozji w wyniku czego pociąg stanął w płomieniach, a ludzie znajdujący się w środku zostali ranni. Do Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni wpływa zgłoszenie o pożarze. Następnie o zdarzeniu zostają poinformowane pozostałe służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo m.in. Policja, Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Stanowiska Koordynacji i Ratownictwa, a także Dyżurny Wydziału Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni. Rozpoczęto kolejny etap ćwiczenia koncentrujący się wokół ugaszenia pożaru oraz sprawdzenia przez policyjnych pirotechników całego składu pociągu. Z SKM zostają ewakuowani pasażerowie, a osobom rannym udzielana jest pomoc medyczna. W tym celu w strefie bezpiecznej ustawiono trzy namioty każdy oznaczony innym kolorem: czerwonym, żółtym i zielonym. Kolorystyka ta została specjalnie dobrana pod kątem selekcji rannych tzw. triage. Lekarz koordynator kierował poszkodowanych do danego namiotu według stopnia odniesionych ran. Kolejnym krokiem było przygotowanie lądowiska dla śmigłowca Straży Granicznej, który miał za zadanie przetransportowanie dwóch rannych do szpitala.


W ćwiczeniu tym udział brały m.in.: Państwowa Straż Pożarna, SPAP Gdańsk, Policja, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczna, Marynarka Wojenna RP, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Gdynia, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Sopot, Wydział Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdyni, Straż Miejska, Ochotnicza Służba Ratownicza Lębork, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni, Garnizonowa Straż Pożarna KPW Gdynia oraz OSP Wiczlino.


Założeniem ćwiczenia Zwiastun Burzy było doskonalenie współpracy oraz wypracowanie odpowiednich procedur działania pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz innymi instytucjami na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ćwiczenia te były bardzo dobrą okazją do współdziałania administracji rządowej szczebla wojewódzkiego z administracją samorządową szczebla powiatowego podczas sytuacji kryzysowej na terenie województwa pomorskiego.


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Arsenał" nr. 5/2009


Tekst - Anna Niwczyk