Otwarte drzwi


OTWARTE DRZWIPodczas koncertu w gdańskiej hali ERGO ARENA nagle słychać eksplozję, pojawia się dym, są ranni. Następuje ewakuacja kilku tysięcy osób znajdujących się w hali. Wśród zgromadzonej publiczności znajdują się ciężko ranni potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej. Na miejsce zdarzenia przyjeżdżają: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, a także pirotechnicy z gdańskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP) oraz Placówki Straży Granicznej z lotniska w Gdańsku-Rębiechowie.


W ten sposób rozpoczęły się ćwiczenia antyterrorystyczne o kryptonimie „Otwarte drzwi”, które odbywały się w dniu 16 czerwca 2011 w godzinach popołudniowych w hali ERGO ARENA w Gdańsku. Miały one na celu sprawdzenie współdziałania sił porządkowych i ratowniczych na wypadek wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym na obiekcie sportowym podczas trwania imprez masowych.


W ćwiczeniu „Otwarte drzwi” udział wziął: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji z Gdańska, Morski Oddział Straży Granicznej, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, Marynarka Wojenna RP, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), Akademia Marynarki Wojennej, Sopockie WOPR oraz Pogotowie Ratunkowe. Wśród uczestników wymienić także należy wydziały zarządzania kryzysowego i ochrony ludności z: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Gdańska oraz Urzędu Miasta Sopotu.


O godzinie 13:30 na płycie hali ERGO ARENA w Gdańsku rozpoczął się koncert Sławomira Bieńka, laureata nagrody „Debiuty” na opolskim festiwalu. Wśród zgromadzonej publiczności znajdowało się 3000 osób, którą stanowili studenci Akademii Marynarki Wojennej oraz pełnoletni uczniowie z gdańskich szkół średnich. W czasie trwania koncertu w hali nastąpił wybuch, a nad trybuną zaczął się unosić dym. Na skutek eksplozji ładunku wybuchowego są ranni wymagający natychmiastowej pomocy medycznej. Organizator koncertu podejmuje decyzję o ewakuacji widzów, o czym informują głosowe i pisemne komunikaty podawane na zmianę w języku polskim oraz angielskim. Osoby ranne zostają przeniesione na zewnątrz budynku, by następnie pomocy medycznej mogli im udzielić ratownicy zabezpieczający imprezę masową. W drodze są karetki, które przebijając się przez korki, przyjeżdżają po około 15 minutach. Na miejscu zdarzenia pojawiają się również Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, pirotechnicy z Policji i Straży Granicznej, a także inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Marynarka Wojenna RP i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostały już poinformowane o zdarzeniu i wysłały do akcji ratowniczej swoje śmigłowce. Ranni są odwożeni karetkami do szpitali. Osoby najciężej ranne są podejmowane przez śmigłowce ratownicze: Eurocopter EC 135 z gdańskiego LPR oraz przez W-3RM „Anakonda” z 28. Puckiej Eskadry Lotniczej znajdującej się w Gdyni na Babich Dołach.


W tym samym czasie budynek zostaje przeszukany przez pirotechników ze SPAP Gdańsk, funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego KMP z Gdańska i z KMP Sopot oraz Zespołu Interwencji Pirotechnicznej Straży Granicznej z Gdańska-Rębiechowa, posiadających specjalnie do tego celu wyszkolone psy. Znajdują oni drugą bombę w hali ERGO ARENA. Zostaje podjęta decyzja o jej podjęciu i przewiezieniu w beczce pirotechnicznej na poligon, gdzie następnie zostanie zdetonowana.


Warto podkreślić, iż ćwiczenia „Otwarte drzwi” były największą próbą ewakuacji jaką dotąd zrealizowano w Polsce. Nigdzie w kraju nie przeprowadzono wcześniej tak licznej ewakuacji osób cywilnych z hali widowiskowo-sportowej podczas imprezy masowej. Po zakończeniu ćwiczenia nastąpiło jego podsumowanie przez przedstawicieli poszczególnych służb, a także eksperta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


Zaznaczyć należy, że ćwiczenia zostały zorganizowane w ramach międzynarodowej konferencji „Wolność i bezpieczeństwo”, która była okazją do wymiany poglądów dla osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej, zarządzaniem kryzysowym, a także szeroko pojętym bezpieczeństwem. Chodziło o zorganizowanie spotkania ludzi odpowiadających za walkę z zagrożeniami związanymi z czterema żywiołami, którymi są: woda, powietrze, ogień i ziemia, ale także o bezpieczeństwo cyberprzestrzeni rozumianej jako bezpieczeństwo informatyczne oraz teleinformatyczne sektora publicznego. W dobie zagrożenia aktami terrorystycznymi, a także zbliżającym się mistrzostwami EURO 2012 niezmiernie ważnym elementem staje się umiejętność współdziałania służb reagowania kryzysowego na wypadek zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli w wyniku wystąpienia naturalnych niebezpiecznych zjawisk lub ataku terrorystycznego.


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Arsenał" nr. 7-8/2011


Tekst - Anna Niwczyk