Formoza w ćwiczeniach Anakonda 2012


FORMOZA W ĆWICZENIACH ANAKONDA 2012Pod koniec września 2012 roku miało miejsce największe połączone ćwiczenie Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem „Anakonda-12”. W ćwiczeniu udział wzięły wyznaczone siły i środki ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratów oraz Żandarmerii Wojskowej. Celem tegorocznego ćwiczenia „Anakonda-12” było doskonalenie współdziałania na szczeblu dowództw i wojsk w zakresie planowania, organizowania oraz prowadzenia działań w ramach operacji połączonej z udziałem jednostek oraz instytucji układu pozamilitarnego, a także sił sojuszniczych.


Wśród jednostek i instytucji jakie wzięły udział w ćwiczeniu były również wydzielone siły i środki z Wojsk Specjalnych. W ćwiczeniu „Anakonda-12” ten rodzaj sił zbrojnych reprezentowały następujące jednostki: Grupa Operacyjna Stanowiska Dowodzenia Dowództwa Wojsk Specjalnych, Grupa Operacyjna z JW Nil, Zespół Dowodzenia i Kierowania Wojsk Specjalnych, zadaniowy zespół bojowy JW Formoza oraz JW Agat. W trakcie ćwiczeń „Anakonda-12” komponent wojsk specjalnych miał za zadanie realizację epizodów taktycznych obejmujących: działania przeciwdywersyjne, ochronę specjalną oraz szeroko pojęte działania specjalne polegające między innymi na rozpoznaniu czy niszczeniu obiektów.


W ten sposób komandosi z jednostki wojskowej Formoza przy współpracy z lotnikami z 7. Eskadry Działań Specjalnych wykonywali w warunkach poligonowych szereg zadań nie tylko na wodzie czy pod wodą, ale także na lądzie. W ramach działań specjalnych komandosi przeprowadzili operację desantowania ludzi i sprzętu ze śmigłowców, ewakuację z pola walki oraz zatrzymanie poszukiwanego terrorysty. Jednym z elementów jakie zrealizowano na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim były działania specjalne polegające na zatrzymaniu i obezwładnieniu terrorysty poruszającego się w kolumnie pojazdów. Scenariusz tego epizodu przewidywał, iż po dokładnym zlokalizowaniu grupy samochodów, w której znajdował się poszukiwany terrorysta, do akcji skierowani zostają komandosi z grupy bojowej Formozy. W trakcie przejazdu leśnymi drogami przestępcy zostali zaskoczeni przez dwa nadlatujące śmigłowce Mi-17, które zeszły na wysokość korony drzew. Następnie z pokładu Mi-17 za pomocą tzw. szybkiej liny operatorzy z grupy bojowej błyskawicznie dostali się w pobliże kolumny pojazdów. Zabezpieczyli teren, podjęli poszukiwanego terrorystę i rozpoczęli ewakuację z zagrożonego miejsca. Do tego celu posłużył śmigłowiec Mi-17, z pokładu którego opuszczono linę. Następnie komandosi Formozy podczepili poszukiwanego przestępcę do liny i razem z nim zostali podjęci przez śmigłowiec. Operacja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a całą akcję komandosów z powietrza osłaniał drugi śmigłowiec Mi-17 przy wsparciu ze strony myśliwców Mig-29.


Jeszcze tego samego dnia na poligonowym lotnisku w Wicku Morskim odbyła się wystawa sprzętu i uzbrojenia jaki używano podczas realizacji działań w ramach ćwiczeń „Anakonda-12”. W trakcie wystawy Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka, doradca Prezydenta RP Jan Lityński i zaproszeni obserwatorzy mieli okazję, aby zobaczyć wyposażenie poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz zapoznać się z używanym uzbrojeniem. Podczas pokazu statycznego swoje stanowisko posiadała także jednostka wojskowa Formoza. Komandosi zaprezentowali między innymi karabiny wyborowe: Barrett M82A1, Accuracy International 338 14A i Accuracy International Arctic Warfare, pistolet Sig-Sauer P226, laserowy przyrząd rozpoznawczy dzienno-nocny JIM LR, gogle noktowizyjne PVS 21, a także radiostacje plecakowe: AN/PRC 117G i AN/PRC 150C.


W trakcie największych polskich ćwiczeń wojskowych „Anakonda-12” zrealizowano wiele epizodów taktycznych przy współudziale wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych w ramach operacji połączonej. Do tegorocznych ćwiczeń skierowano: 20 okrętów, 30 śmigłowców, 24 samoloty, 16 zestawów artylerii przeciwlotniczej, 66 czołgów, ponad dwa tysiące innych pojazdów, a także 11,5 tysięcy żołnierzy i personelu z układu pozamilitarnego. Wnioski oraz zdobyte doświadczenia mogą w przyszłości posłużyć do planowanej reformy systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. Ponadto ćwiczenie „Anakonda-12” może być traktowane jako swojego rodzaju wstęp do międzynarodowych ćwiczeń „Steadfast Jazz” realizowanych w ramach Sił Odpowiedzi NATO (NRF – NATO Response Forces), które są planowane na 2013 rok na terenie Polski jak i w krajach bałtyckich.


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Special Ops" nr 5/2012


Tekst - Anna Niwczyk