Działania przeciwterrorystyczne na morzu


DZIAŁANIA PRZECIWTERRORYSTYCZNE NA MORZUW dniach 27-29 czerwca 2012 roku w Gdańsku miały miejsce targi Balt-Military-Expo (BME). Podczas tegorocznych, już XII Bałtyckich Targów Militarnych ponad 120 firm polskich i zagranicznych zaprezentowało wyposażenie, sprzęt oraz uzbrojenie, a organizatorzy targów zadbali o bogatą ofertę imprez towarzyszących. Wśród atrakcji BME 2012 można wymienić konferencje naukowo-techniczne, dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa morskiego, wystawy sprzętu jak i liczne pokazy między innymi służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


W trakcie targów militarnych zwiedzający mieli okazję zobaczyć pokaz sprawności bojowej gdańskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji (SPAP), który wpisał się już jako stały element uświetniający Bałtyckie Targi Militarne. Jednak w tym roku organizatory targów przewidzieli wyjątkowo interesujące imprezy towarzyszące, wśród których można wymienić pokaz dynamiczny abordażu na pokład statku wykonywany przez komandosów z jednostki specjalnej GROM, a także pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na morzu przeprowadzony między innymi przez jednostkę Formoza.

Pierwszego dnia tuż po uroczystym otwarciu targów przez Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka nastąpił pokaz policyjnych antyterrorystów, którzy zaprezentowali techniki zatrzymania i obezwładnienia dwóch przestępców poruszających się samochodem.


Jeszcze tego samego dnia w godzinach popołudniowych na Zatoce Gdańskiej miał miejsce pokaz z udziałem komandosów z jednostki specjalnej GROM, który był zamknięty dla szerszej publiczności. Niedaleko wejścia do gdańskiego portu, znajdowała się duża jednostka patrolowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska „Kaper-1” (o numerze burtowym SG-311) pełniąca funkcję obiektu opanowanego przez terrorystów. Do akcji zabezpieczenia jednostki skierowano sześć półsztywnych łodzi RIB z komandosami GROM-u oraz śmigłowiec Mi-17. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć techniki abordażu wykonywane przez komandosów. Podczas szturmu nad jednostką „Kaper-1” cały czas osłonę dla grupy nawodnej stanowili dwaj snajperzy znajdujący się na pokładzie śmigłowca. Po przeprowadzeniu operacji uwolnienia zakładników, operatorzy z jednostki GROM zaprezentowali umiejętności manewrowania w szyku łodziami półsztywnymi RIB, co stanowiło bardzo widowiskową część pokazu.


Drugiego dnia odbywających się targów w Basenie Prezydenta na Skwerze Kościuszki w Gdyni zorganizowano pokaz antyterrorystyczny i ratowniczy na morzu przeprowadzony przez siły i środki: jednostki specjalnej Formoza, Marynarki Wojennej RP, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Izby Celnej w Gdyni, Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Morskiego Portu Gdynia oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.


Pokaz podzielony został na dwa etapy. Pierwszy z nich przewidywał zaprezentowanie działania sił specjalnych, Marynarki Wojennej RP, Straży Granicznej i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku siłowego rozwiązania sytuacji o charakterze terrorystycznym na morzu. Drugi etap miał na celu przedstawienie działań ratowniczych na obszarach morskich przy wsparciu jednostek nawodnych oraz śmigłowca Marynarki Wojennej RP.


Pierwszy etap rozpoczął się od wejścia do portu, w alarmie bojowym, okrętu rakietowego ORP „Orkan” prowadzącego monitoring sytuacji powietrznej i jednoczesny przelot nad Basenem Prezydenta śmigłowca Sikorsky S-70i Black Hawk.


Kolejny epizod jaki zaprezentowano zakładał pokaz morskich działań specjalnych z udziałem operatorów z jednostki Formoza. Do realizacji tego zadania na akwenie przygotowano wcześniej statek hydrograficzny S/V „Zodiak”, zgodnie ze scenariuszem, na pokładzie którego doszło do aktu przemocy o charakterze terrorystycznym. Uzbrojeni przestępcy przejęli kontrolę nad jednostką i wzięli kilkunastu zakładników. Zostaje podjęta decyzja o siłowym rozwiązaniu sytuacji zakładniczej. W rejon zostają wysłane dwie łodzie półsztywne RIB z komandosami Formozy, jednostka interwencyjno-pościgowa straży granicznej „Strażnik 3”, a także dwie małe jednostki patrolowe służby celnej. Rozpoczyna się szturm. Podczas, gdy wokół statku hydrograficznego S/V „Zodiak” krąży „Strażnik 3” oraz śmigłowiec Sikorsky S-70i Black Hawk do opanowanej przez terrorystów jednostki podchodzą RIB-y. Dwa zespoły komandosów przygotowują się do abordażu od strony rufowej statku, następnie szturmani wchodzą do pomieszczeń, obezwładniają przestępców, zabezpieczają jednostkę i przygotowują zakładników do ewakuacji. Do statku S/V „Zodiak” następnie podchodzą jednostki urzędu celnego oraz specjalna jednostka przygotowana do przyjęcia ewakuowanych zakładników wraz z grupą komandosów.


W tym momencie rozpoczyna się część ratownicza pokazów. Kolejny epizod przewidywał pokaz umiejętności załogi śmigłowca ratowniczego Marynarki Wojennej RP W-3RM „Anakonda” oraz załogi jednostki nawodnej typu SAR-3000 „Sztorm”, które zaprezentowały techniki podejmowania rozbitków z wody oraz z pokładu statku hydrograficznego. Na zakończenie czwartym zrealizowanym epizodem pokazów była bardzo widowiskowa akcja gaszenia pożaru na pokładzie statku hydrograficznego S/V „Zodiak” przez jednostkę pożarniczą „Strażak 14”.


Warto zaznaczyć, iż w odróżnieniu od lat ubiegłych tegoroczne pokazy działań sił specjalnych oraz służb ratowniczych były otwarte dla publiczności zgromadzonej wokół Basenu Prezydenta w Gdyni, a nie ograniczały się tylko do wąskiego grona osób zaproszonych i delegacji obserwatorów wojskowych. Cieszyły się one zainteresowaniem mieszkańców Trójmiasta i turystów.


Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Special Ops" nr. 4/2012


Tekst - Anna Niwczyk