Wspólne zadanie


WSPÓLNE ZADANIEPo rozpadzie systemu dwubiegunowego zaobserwować możemy duże przekształcenia w stosunkach międzynarodowych. Globalizacja zintensyfikowała zmiany jakie zaszły w ładzie międzynarodowym oddziałując w ten sposób na sferę bezpieczeństwa. Pojawiły się, a także dynamicznie rozwijały nowe koncepcje zagrożeń wymagające wieloaspektowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego i morskiego. Uwidocznił się wzrost zagrożeniami asymetrycznymi, który nie ominął obszarów morskich. Wśród takich zagrożeń wymienić należy m.in.: piractwo morskie, terroryzm, nielegalną imigrację oraz przestępczość zorganizowaną.


Obecność sił morskich prowadzących działania w ramach międzynarodowych koalicji w celu zabezpieczenia transportu morskiego jest od kilku lat szczególnie widoczna na obszarach morskich Rogu Afryki. Osłona morskich szlaków komunikacyjnych o charakterze strategicznym dla ekonomii państwa czy regionu jest obecnie jednym z zadań jakie realizują siły morskie. Równie ważnym aspektem działalności mającym na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na akwenach są wspólne ćwiczenia krajowe, a także międzynarodowe. Takie ćwiczenia są również realizowane przez polską Marynarkę Wojenną przy współudziale sił morskich innych państw.


Jedno z takich ćwiczeń miało miejsce na wodach Bałtyku w dniach 15-17 lutego 2012 roku kiedy to w działania zaangażowano jednostki polskiej Marynarki Wojennej i okręt flagowy Royal Navy. Założeniem wspólnych polsko-brytyjskich ćwiczeń była osłona zespołu okrętów przed atakami z wody oraz z powietrza. W ćwiczeniach tych udział wzięły okręty i lotnictwo Marynarki Wojennej RP oraz okręt flagowy Royal Navy HMS "Bulwark”. W trakcie polsko-brytyjskiej kooperacji na Bałtyku przećwiczono szereg epizodów dotyczących osłony morskich szlaków komunikacyjnych, które mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz ekonomii będące obecnie jednym z ważniejszych zadań jakie realizują siły morskie. Wspólne ćwiczenia były także świetną okazją do sprawdzenia procedur dotyczących łączności i monitoringu żeglugi, a także przećwiczenia manewrowania w szykach pomiędzy okrętami Marynarki Wojennej RP (m.in. fregatami rakietowymi ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”), a okrętem desantowym HMS „Bulwark”.


Polsko-brytyjskie ćwiczenia składały się także z dziennych i nocnych operacji lotniczych. W tym celu nad wody Bałtyku skierowano dwa samoloty patrolowo-rozpoznawcze An-281R (M28 Bryza) z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach oraz śmigłowiec pokładowy Kaman SH-2G Super Seasprite z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni. W trakcie wspólnych polsko-brytyjskich działań przewidziano szereg zadań polegających m.in. na symulowaniu zagrożeń z powietrza, a także wykonano lądowanie śmigłowca Kaman SH-2G Super Seasprite na pokładzie HMS „Bulwark”.


Przybyły do gdyńskiego portu HMS „Bulwark” (L15) to okręt desantowy-dok typu Albion, który obecnie pełni funkcję okrętu flagowego Royal Navy. Oznacza to, iż jednostka spełnia rolę zarówno okrętu dowodzenia jak i jednostki logistycznej oraz platformy transportowej. Royal Navy posiada tylko dwa okręty typu Albion: HMS „Albion” (L14) i HMS „Bulwark” (L15). Wodowanie HMS „Bulwark” miało miejsce w listopadzie 2001 roku, natomiast okręt ten wszedł do służby w kwietniu 2005 roku. HMS „Bulwark” ma długość 176 m. (z czego 64 m. zajmuje pokład lotniczy), szerokość 29 m. i zanurzenie 7,1 m. Wyporność pełna wynosi 18500 ton, lecz wzrasta ona po zatopieniu części dokowej jednostki do 21500 ton. Prędkość maksymalna jaką osiąga okręt to 18 węzłów, natomiast jego zasięg wynosi 8000 mil morskich. Podstawową załogę stanowi 325 osób, ale poza etatową załogą okręt ten może zabrać na swój pokład 305 żołnierzy piechoty morskiej (Royal Marines) wraz z pełnym wyposażeniem. Powierzchnia ładunkowa okrętu została przystosowana do transportu lekkich pojazdów jak i czołgów. W ten sposób HMS „Bulwark” może przewozić na swoim pokładzie sześć czołgów, 30 pojazdów opancerzonych, a także różnego rodzaju pojazdy obsługi technicznej (np. wózki widłowe). Ważnym elementem wyposażenia okrętu są cztery barki desantowe LCU Mk 10 (Landing Craft Utility) i cztery małe barki desantowe LCVP Mk5 (Landing Craft Vehicles and Personnel). W zależności od potrzeby barki te mogą transportować oddział piechoty morskiej oraz środki bojowe pomiędzy okrętem a strefą brzegową. Barka LCU Mk 10 może na swoim pokładzie przewieźć czołg Challenger 2 lub poduszkowiec lub cztery ciężarówki albo 120 żołnierzy piechoty morskiej wraz z wyposażeniem.


Po zakończonych ćwiczeniach na Bałtyku okręt flagowy Royal Navy wszedł do portu cywilnego w Gdyni, gdzie zacumował przy Nabrzeżu Francuskim. Podczas kilkudniowej wizyty w gdyńskim porcie HMS „Bulwark” został udostępniony do zwiedzania. Okręt ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mediów jak i mieszkańców Trójmiasta. Po wyjściu z gdyńskiego portu okręt flagowy Royal Navy obrał kurs na Morze Norweskie, gdzie następnie wziął udział w ćwiczeniach „Cold Response”.


Zauważyć trzeba, iż siły morskie Polski i Wielkiej Brytanii w ostatnich kilku latach brały udział we wspólnych ćwiczeniach, a także operacjach natowskich i realizowanych pod auspicjami „Partnerstwa dla Pokoju”. Polskie i brytyjskie okręty operowały razem w ramach wspólnych ćwiczeniach m.in. „Danex” (w Cieśninach Bałtyckich), „Northern Coasts” (na Morzu Bałtyckim), a także w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO i operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym „Active Endeavour”.


Wizyta okrętu jest również bardzo dobrym przykładem na podkreślenie jakie zadania mogą realizować siły morskie (głównie marynarka wojenna) na arenie międzynarodowej. Można wyszczególnić trzy podstawowe role sił morskich: dyplomatyczną, policyjną i militarną. Okręt w sposób elastyczny może zatem realizować szereg zadań począwszy od prezentacji bandery (dyplomacja), poprzez ochronę suwerenności państwa i udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych (aspekt policyjny) kończąc na kontroli morza oraz projekcji siły na ląd (rola militarna).


Tekst i zdjęcia - Anna Niwczyk