Sezon nurkowy - Bałtyk i jezioro Kłodno

Zdjęcia - Anna Niwczyk, z archiwum Anny Niwczyk