Piechcin - nurkowanie w kamieniołomie



Zdjęcia - Anna Niwczyk, z archiwum Anny Niwczyk